Lite om webb 2.0

Mycket retorik, oklart vad det är, samlingsnamn för nåt nytt (?) på webben. Eller? Finns en del som varnar för en ny IT-bubbla i svallvågorna av snack om revolutionär 2.0. Tim O´Reilly framhävs som myntare av begreppet och förespråkas gärna av Ajax-förespråkaren och initiatören samt gunslingwannabeen Jesse James Garrett. Jesse James är förresten även en förgrundsgestalt inom bloggutvecklingen En del vill hellre ge vice VDn på Tims företag 0´Reilly Media, Dale Dougherty, erkännandet av att ha myntat Web 2.0. I vilket fall, 2.0 verkar locka riskkapitalister. Programspråket AJAX ser ut att vara en del i mixen, att användaren själv är med och ”utformar” innehållet (egentligen styr du bara ”formen”), hög teknisk nivå, nätbaserat och onlinehanteringar av tillämpningar. Populära exempel som brukas buzzas kring är http://del.icio.us/ och http://flickr.com/. Tveksamt däremot om t ex personliga ”portaler” som http://www.start.com/ är att betrakta som webb 2.0. Känns mer som XHTML och DHTML…

Lärdom: – 2.0 i många sammanhang är egentligen bara vår vilja att hela tiden skilja förr från nu, från det tidigare till det senare. Pekar bara på att några uppfattar en förändring. Vad förändring ÄR ligger inte i termen 2.0.