Fattar andra vad du skriver egentligen?

Hur intressant och läsbar är din text? Hur är ditt meddelande anpassat till mottagaren? Du kanske skriver på barnboksnivå, eller så travar du högt bland byråkratins svårsmälta extravaganser i bisatssjukan.

Jag har roat mig med att dra en del av mina bloggposter genom LIX Läsbarhetsindex.

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

”Nedan visas hur läsbarhetsindex (LIX) har beräknats samt hur det kan tolkas. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.”

Tolkning
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

De poster jag kollat hamnar mellan 28 och högsta notering 46. Pretty good! Tror minnsann jag är läsbar.

Roade mig oxå med att kolla lite andra texter under min försorg. Klistrade in lite utdrag i LIX.

Utdrag ur min D-uppsats:

Det kan finnas karaktäristiska (egenskaper) hos vetenskap och det vetenskapliga dokumentet som gör dessa lämpade för hypertextuell dokumentstruktur och hypertextmiljö, tillika karaktäristiska hos hypertext som gör den lämpad för det vetenskapliga dokumentet. Den
här utgångspunkten tjänar två syften. För det första tjänar den som ett analytiskt redskap för att orientera mig i material, insamling och bearbetning. För det andra har den en kunskapsteoretisk funktion genom att den visar läsaren en bakomliggande förståelsehorisont som jag försöker hantera. I metoddelen framkommer detta tydligare där jag pekar på den underliggande kunskapsuppfattning jag använder i min forskande process.
[Textens läsbarhet: LIX-index 57]

Gammal affärsmodelltext:

Mervärdet ligger i att skapa en relation till kund, återförsäljare och leverantör som går utöver produkt, pris och leverans. Vår affärsmodell bygger på att vi står för tekniken och ett kvalitativt mervärde. Utan en nära relation till kunden och dennes önskemål skulle vi inte kunna efterleva de höga krav på service och kvalitet som både vi och kunden kräver.

Med en förståelse av kundens behov av förbruknings- och slitartiklar ser vi till att hålla detta i lager. Genom att följa kundens verksamhet kan vi inom maskinsidan fullfölja såväl leverans som installation, reparation och underhåll. Genom att hålla en god dialog med kunden får vi en feedback som är viktig även för våra leverantörer.
[Textens läsbarhet: LIX-index 44]

Internt dokument:

Jag känner även att de system vi valt att behandla vidare är i viss mån användarmässigt förankrade hos de som ska jobba i det. Inte så att de gått igenom användarmiljön på djupet, men i det löpande arbetet ser jag att vi ändå fångat en godkänd bild av de krav användarna har på miljön. Flertalet har haft tillgång till XXXX i sina egna datorer (så även YYYYY), och en del har kollat lite extra. Tyvärr bara en installation av ZZZZZZ, men det systemet blev mest uppskattat i den visuella miljön (vid presentationer). Däremot, vad jag ser mer givande att vi tar gemensamt är diskussioner kring hur vi ska jobba i den nya miljön, samt hur och mot vad vi ska jobba överhuvudtaget. Där kommer verksamhetsanalys in igen (se vidare).
[Textens läsbarhet: LIX-index 39]

Riktigt kul det här! Satt ut LIX-index under en del av mina bloggposter oxå.
Så kopiera och klistra in dina egna texter eller varför inte nån journalists eller politikers små alster. Carl Bildt är ju populär i bloggvärlden. Länk till LIX en gång till. Tack Gustav Öquist.
Här nu även sett att Aftonbladets självutnämnde tipsar.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s