En wamp är ingen slampa

Dagar kan även vara fyllda med WAMPserver (MySQL, Apache och PHP lokalt på din dator), Joomla-installation och ta ner WordPress till min lokala server (Wampen asså). Finns faktiskt stunder i livet då jag riktigt saknar out-of-box-program med vanlig Windows installer!

Den här bloggen är ju hostad via WordPress.com. Mitt konto på mitt vanliga webbhotell ärWindowsplattform och vill inte ha PHP-baserade program som WordPress. Får testa det lokalt istället. Finns mer användbara och attraktiva WordPress-teman om man ”hostar” bloggen själv. Enklare att ändra i stilmallar oxå.

Joomla förresten, har kommit i ny hottad version 1.5. För er som tänker CMS, intranät, bloggplattform, webb, osv till ert företag – kolla in Joomla. Exempel på webb skapad via Joomla är Universeum.se.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Fredrik har namnsdag och Internetworld i en och samma röra

Gött å se att Internetworld lagt lite krut på ”udda” saker. De har träffat två företag och en offentlighet som jobbar med intranät på olika sätt. Lr rättare, gött å se att Internetworld har Bisonbloggaren Fredrik i sin rulla. Tack vare hans intressesfär förmodligen. Å varför envisas jag med att skriva ”gött å” på ett västgötsktkustligt (nice word) sätt? Jag är ju östgöte!

I vilket fall, de tre intranätbeskrivningarna är rätt så olika, och inte undra på. Intranät är inte mer stringent än Internet. Gillar själv konceptet bakom McNet (McDonald’s). Känns som intranätkläderna passar de som ska bara dessa. Arkitektkopias användning av Mindroutes Lemoonsystem är väl helt ok för ett företag i den storleken. Intranätet är inte direkt affärskritiskt i det läget.

Landstinget i Halland känns dock som ett vanligt förfarande i offentligheten. Vissa uttalande känns lite portaltankeliknande tyvärr ”– Intranätet ska vara det första personalen tänker på när det handlar om att inhämta information på arbetsplatsen. Det ska kännas som ett enda system och inte flera olika.” …. ”– Vi ser också en stor möjlighet att samla all information på ett ställe, oavsett om det är extern eller intern information.” … ”–En rolig tanke är idén om en virtuell vårdcentral på nätet.” (nej nej nej…..snälla)

Där det tänder till är passagen:”– Framöver kommer all information att vara märkt med metadata vilket innebär att strukturen på intranätet inte är given från början utan skapas av sökmotorer. Redaktörerna kommer i större utsträckning att överlåta till systemet att avgöra var information ska publiceras..” Hm, undrar var de fått den impulsen ifrån? Mats Bark? Microsoft Sharepoint 2007-säljare? Å vem märker? Kommer metadatan ligga i dokument eller utanför (i databas)? Pratar vi interna sökmotorer från CMS-systemen eller är det externa Google/Safari-lösningar? Hur hanteras ändrade indexalgoritmer i motorernas rankinglogik? Frågor, frågor…

Anyway, idag är det Fredrik som har namnsdag! Gött…

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Gör en PDF av ditt flöde

Ett tips. Om du t ex ska ha ett möte eller presentation om ett visst ämne som du bevakar via ett rss-flöde, eller bloggaktiviteter inom företaget, intranätflöde osv, men där du även vill ha lite hardcopy för deltagarna att fingra och kladda på – gör snabbt en PDF av ditt valda RSS-flöde (Atom lr OPML även).

Webbnytt uppmärksammade mig på denna tjänst and I like it. Tjänsten hittar du hos http://rss2pdf.com/.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kort om social webb för informatören

Hur ska vi förhålla oss till den sociala webben? Först och främst är det givetvis ett samlingsnamn för webbtekniker och tjänster av mashups, wikis, bloggsystem, syndikering, podcasting, flexibla licenser, Ajax-tillämpningar, tagsystem, sociala bokmärken, communitydrivna tjänster, osv. Ska inte gå in på djupet vad som är vad eller om en social webb är så mycket annorlunda. Men när såväl media, aktörer, tjänsteleverantörer och stora drakar sätter ut ”2.0” bakom det mesta ska det heller inte tas för en övergående trend. Kanske är det så som Fredrik Wackå säger, att den stora spelplatsen för den sociala webben kommer bli det som sker innanför brandväggen – på intranätet. ”Titta innanför brandväggarna. Intranäten har blivit den plats där utvecklingen sker. Där möts medarbetarnas behov, affärsnytta och den sociala webben.” (från Internetworld).

Möjligt, och förhoppningsvis är det rätt medicin. Personligen ser jag gärna ett mer levande intranätlandskap med engagerade användare, såväl från ledningshåll som ”golvnivå”. De stora systemleverantörerna av CMS och intranätsystem står inför, inte bara ständiga uppgraderingar, utan även inför grundläggande förändringar av plattformen. Tro mig. Men problemet med den sociala webben innanför brandväggen är sällan dess lämplighet, effektivitet, framtid, eller smartness. Det är alltid den mjuka variabeln av att intranät sällan ges kraft, tid och resurser från ledningshåll, samt att de inte alltför ofta är till för det vardagliga arbetet. Det är innanför skallbenet som den sociala webben har sin framtid. Men som Fredrik säger, den kan ha större chans till detta innanför brandväggen där den ”växer fram i en miljö där den ska leverera. En miljö där jobbet inte längre är gjort för att ”informationen är utlagd”..

Andra bloggar om: , , , ,

Att hitta till mig kan gå via spår

Ser jag på statistiken över Search Engine Terms på min blogg, dvs de ord och fraser besökare använt i sökmotorer som lett dem till min blogg, så är det nästan dagligen det söks på ”räv” och ”intranät Sigtuna kommun”. Att ”räv” är populärt gläder mig. Att se spår av räv i snön gör mig alltid glad. Det verkar göra vissa jägare glada oxå, men av helt andra anledningar.

Jag ser spår, tänker: -Fantastiskt vackert djur har nyss vandrat här. Jag önskar jag kunde få se den!

Jägare ser spår, tänker: -Fantastiskt vackert djur har nyss vandrat här. Jag önskar jag kunde få skjuta den!

Vad gäller intranät och Sigtuna kommun så kan jag bara säga att jag har varit där, snackat intranät med ansvarig Leena. Vill ni veta mer, ask me.

Här finns andra spår till mig.

Andra bloggar om: , , , ,

Fattar andra vad du skriver egentligen?

Hur intressant och läsbar är din text? Hur är ditt meddelande anpassat till mottagaren? Du kanske skriver på barnboksnivå, eller så travar du högt bland byråkratins svårsmälta extravaganser i bisatssjukan.

Jag har roat mig med att dra en del av mina bloggposter genom LIX Läsbarhetsindex.

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent. Det finns flera olika läsbarhetsindex, men i Sverige är LIX det mest använda. LIX utvecklades på 1960-talet av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson.

”Nedan visas hur läsbarhetsindex (LIX) har beräknats samt hur det kan tolkas. Observera att LIX endast ger en fingervisning om hur lätt eller svår en text är. Tolkningen av LIX-värdet är inte någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken nivå texten ligger.”

Tolkning
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

De poster jag kollat hamnar mellan 28 och högsta notering 46. Pretty good! Tror minnsann jag är läsbar.

Roade mig oxå med att kolla lite andra texter under min försorg. Klistrade in lite utdrag i LIX.

Utdrag ur min D-uppsats:

Det kan finnas karaktäristiska (egenskaper) hos vetenskap och det vetenskapliga dokumentet som gör dessa lämpade för hypertextuell dokumentstruktur och hypertextmiljö, tillika karaktäristiska hos hypertext som gör den lämpad för det vetenskapliga dokumentet. Den
här utgångspunkten tjänar två syften. För det första tjänar den som ett analytiskt redskap för att orientera mig i material, insamling och bearbetning. För det andra har den en kunskapsteoretisk funktion genom att den visar läsaren en bakomliggande förståelsehorisont som jag försöker hantera. I metoddelen framkommer detta tydligare där jag pekar på den underliggande kunskapsuppfattning jag använder i min forskande process.
[Textens läsbarhet: LIX-index 57]

Gammal affärsmodelltext:

Mervärdet ligger i att skapa en relation till kund, återförsäljare och leverantör som går utöver produkt, pris och leverans. Vår affärsmodell bygger på att vi står för tekniken och ett kvalitativt mervärde. Utan en nära relation till kunden och dennes önskemål skulle vi inte kunna efterleva de höga krav på service och kvalitet som både vi och kunden kräver.

Med en förståelse av kundens behov av förbruknings- och slitartiklar ser vi till att hålla detta i lager. Genom att följa kundens verksamhet kan vi inom maskinsidan fullfölja såväl leverans som installation, reparation och underhåll. Genom att hålla en god dialog med kunden får vi en feedback som är viktig även för våra leverantörer.
[Textens läsbarhet: LIX-index 44]

Internt dokument:

Jag känner även att de system vi valt att behandla vidare är i viss mån användarmässigt förankrade hos de som ska jobba i det. Inte så att de gått igenom användarmiljön på djupet, men i det löpande arbetet ser jag att vi ändå fångat en godkänd bild av de krav användarna har på miljön. Flertalet har haft tillgång till XXXX i sina egna datorer (så även YYYYY), och en del har kollat lite extra. Tyvärr bara en installation av ZZZZZZ, men det systemet blev mest uppskattat i den visuella miljön (vid presentationer). Däremot, vad jag ser mer givande att vi tar gemensamt är diskussioner kring hur vi ska jobba i den nya miljön, samt hur och mot vad vi ska jobba överhuvudtaget. Där kommer verksamhetsanalys in igen (se vidare).
[Textens läsbarhet: LIX-index 39]

Riktigt kul det här! Satt ut LIX-index under en del av mina bloggposter oxå.
Så kopiera och klistra in dina egna texter eller varför inte nån journalists eller politikers små alster. Carl Bildt är ju populär i bloggvärlden. Länk till LIX en gång till. Tack Gustav Öquist.
Här nu även sett att Aftonbladets självutnämnde tipsar.

Andra bloggar om: , , , , , ,