Hallsenius vill se kommuner flöda kranarna

Johan Hallsenius, chefredaktör på ComputerSweden, tycker att kommuner ska ägna sig åt stordrift tillsammans och köpa sina bastjänster som Saas – Software as a service (dagens Signerat i CS). Istället för att varje enskild kommun har egna IT-system för att boka lokaler, allokera resurser, schemalägga i skolor, planera sophantering, hyra ut idrottshallstider osv, så tycker Hallsenius att de ska köpa dessa ”tjänster” på kran, direkt via onlinetjänster. Kommuner ska köpa IT-tjänster istället för IT-system. Själv tror han att det är leverantörerna av traditionella IT-system som inte vill att detta ska ske, samt att kommuners IT-chefer gillar sina egna projekt bäst.

Hm, tycker det handlar om olika saker. Först o främst, undrar om han menar Saas eller om han pratar om äldra ASP-tjänster eller helt enkelt outsourcing av vissa funktioner (fakturahantering o liknande)? Saas är ju fortfarande lite buzzigt, undrar varför chefredaktören CS pushar just för Saas? Vilken konferens eller seminarium har han varit på nyligen… Intresse i nåt företag möjligen.

I vilket fall, det han tycks glömma eller inte förstå är att Saas är ganska olämpligt hos kommuner med gällande lagstiftning. Kommuner handhar en mängd känslig information, mycket är givetvis klassat som offentligt samt de har diarie- och arkiveringsansvar, men säkerhetsfrågan är starkt vägande. Saas skulle innebära samma problem som när det gäller att avgöra vilken juridisk gräns som gäller när servrar ligger i annat land, applikationsservrar i tredje land, osv. För han menar väl inte att bara Saas-leverantörer ska vara fysiskt bundna till Sverige. Skulle göra det hela mycket märkligt, från ett Saas-perspektiv. Sen har vi nåt som kallas kommunalt självstyre, men det Hallsenius vill se är stordriftsfördelar…..dvs reglering på nivå över kommun. Å då hamnar vi…just det, på statlig nivå.

Men klart han har rätt att det är alldeles för många olika system som gör ”samma” saker. Ungefär som att det bara borde finnas ett bilmärke, en mobiltillverkare, en leverantör av information, och en överhet. Iallafall en tidning gissar jag… ;)

Andra bloggar om: , , , ,

Höjer gärna till heaven number …

Vill bara säga att jag gillar mitt Netvibes.

Mitt Netvibes

När hittar dessa tjänster in i intranätvärlden månne?

Andra bloggar om: , , , , ,

Rösta på Web 2.0 eller bry dig om annat.

I förlängningen av vårt lilla problem kring stavning av Web 2.0 så varför inte slänga in en röstning. Etikettkoll på Bloggar.se ger som sagt inget bra underlag i frågan. Klicka ditt alternativ. Får se var vi hamnar.

Röstformuläret vill tyvärr inte fungera här (cgi-problem) utan du får gå till extern länk till röstning.

Hur ska vi stava ”Web 2.0”?

  Web 2.0 (engelsk variant som egennamn, versal)
  Web2.0 (som ovan utan mellanslag)
  Webb 2.0 (försvenskat egennamn, versal)
  Webb2.0 (fsom ovan utan mellanslag)
  web 2.0 (engelsk variant som benämning, gemener)
  web2.0 (som ovan utan mellanslag)
  webb 2.0 (försvenskad benämning, gemener)
  webb2.0 (som ovan utan mellanslag)
  Whatever!
  Bryr mig inte alls!
Free polls from Pollhost.com

Andra bloggar om: , ,

Hedvig och ugglan var inte helt fel

Den som frågar får svar. Så sägs det. Så sant är det. Så här går det till:

Fråga biblioteket är de svenska folkbibliotekens gemensamma elektroniska informationstjänst.
Bibliotekarier från hela landet hjälper dig att hitta svaret på dina frågor, hitta information samt få litteraturhänvisningar och länktips.

Hos Jourhavande bibliotekarie samarbetar universitets- och högskolebibliotek för att ge pedagogisk sökhandledning främst till studenter och anställda vid universitet och högskolor.

Länkar och boktips från dessa två samlas t ex hos Kunskapsspanarna, en wordpressblogg som även finns syndikerad.

Går även att Fråga Teknikbiblioteken som hjälper dig att hitta bra informationskällor, välja sökstrategi och söka i databaser inom teknik och naturvetenskap (matematik, fysik och kemi).

Eller varför inte Fråga en expert från Myndigheten för Skolutveckling. Här hittar du experter inom olika ämnesområden som ställer upp och svarar på frågor från lärare och elever.

Vetenskapsrådet kan även hjälpa dig med lämplig Frågelåda, en lista över tjänster där forskare svarar på frågor.

God tur. Eller lång näsa.

[Textens läsbarhet: LIX-index 38]

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Webb 2.0 på under 5 minuter, i rörliga bilder

Antropologprofessor Michael Wesch vid Kansas State University ger oss en fantastisk lektion vad Web 2.0 är. ”Web 2.0 in just under 5 minutes. Web 2.0 … The Machine is Us/ing Us”

Jag blir så glad över kreativitet.

Andra bloggar om: , , , ,

Följ brainstorm kring Web 2.0

Kolla gärna in Peter Gigers projekt Studenternas Web2Moln på bloggen Bibliotek 2.0. Delar av projektet är en brainstorming bland studenter vad som de anser vara Web 2.0. De har använt en WordPressblogg och satt upp taggar på begrepp som de anser är Web 2.0 Den publika delen av bloggen visar en del av resultatet i form av tagg-ord. Feta och större ord innebär att fler studenter valt samma begrepp. Projektet fortgår fortfarande. Kolla in den publika bloggbilden.

Andra bloggar om: , , , , ,