Ta inga initiativ

0,2 procent av alla motioner bifölls förra riksdagsåret. Ska vi sätta lön efter prestation hos ledamöter och lön efter genomförandegrad hos regering, den verkställande ”makten”?

0,2 procent av 8 519 stycken inlämnade motioner. Känns ju bra. Känns effektivt. Money well spent.

Känns även bekant, det där med att ha mycket låg grad av genomslag för initiativ, för det är det de är, motionerna – initiativ. Känns bekant inom statsapparaten, tro mig. Se till att hålla dig inom stuprörens ramar.

Å andra sidan, 70 procent av alla båtar som köps i vårt land går över 30 knop. Det är också ett tecken…på nåt.

Andra om , , , ,

Annonser

Hallsenius vill se kommuner flöda kranarna

Johan Hallsenius, chefredaktör på ComputerSweden, tycker att kommuner ska ägna sig åt stordrift tillsammans och köpa sina bastjänster som Saas – Software as a service (dagens Signerat i CS). Istället för att varje enskild kommun har egna IT-system för att boka lokaler, allokera resurser, schemalägga i skolor, planera sophantering, hyra ut idrottshallstider osv, så tycker Hallsenius att de ska köpa dessa ”tjänster” på kran, direkt via onlinetjänster. Kommuner ska köpa IT-tjänster istället för IT-system. Själv tror han att det är leverantörerna av traditionella IT-system som inte vill att detta ska ske, samt att kommuners IT-chefer gillar sina egna projekt bäst.

Hm, tycker det handlar om olika saker. Först o främst, undrar om han menar Saas eller om han pratar om äldra ASP-tjänster eller helt enkelt outsourcing av vissa funktioner (fakturahantering o liknande)? Saas är ju fortfarande lite buzzigt, undrar varför chefredaktören CS pushar just för Saas? Vilken konferens eller seminarium har han varit på nyligen… Intresse i nåt företag möjligen.

I vilket fall, det han tycks glömma eller inte förstå är att Saas är ganska olämpligt hos kommuner med gällande lagstiftning. Kommuner handhar en mängd känslig information, mycket är givetvis klassat som offentligt samt de har diarie- och arkiveringsansvar, men säkerhetsfrågan är starkt vägande. Saas skulle innebära samma problem som när det gäller att avgöra vilken juridisk gräns som gäller när servrar ligger i annat land, applikationsservrar i tredje land, osv. För han menar väl inte att bara Saas-leverantörer ska vara fysiskt bundna till Sverige. Skulle göra det hela mycket märkligt, från ett Saas-perspektiv. Sen har vi nåt som kallas kommunalt självstyre, men det Hallsenius vill se är stordriftsfördelar…..dvs reglering på nivå över kommun. Å då hamnar vi…just det, på statlig nivå.

Men klart han har rätt att det är alldeles för många olika system som gör ”samma” saker. Ungefär som att det bara borde finnas ett bilmärke, en mobiltillverkare, en leverantör av information, och en överhet. Iallafall en tidning gissar jag… ;)

Andra bloggar om: , , , ,

Du är för dum för demokratin

Grattis du vanlige medmänniska. Du är för dum att ha koll på de styrande. ”För demokratin är det allvarligt om våra makthavare granskas av personer som varken vet hur man gräver fram uppgifter, kollar fakta eller har tid för research”, skriver PNINA YAVARI MOLIN, ordförande, Göteborgs-Postens journalistklubb, ledamot i Journalistförbundets styrelse och Yrkesetiska nämnden. (från Journalisten.se)

Det hela handlar om medborgarjournalistik. Pnina Yavari Molin frågar sig också vad som händer med trovärdigheten när journalistens professionella nyhetsvärdering och källkritik försvinner? Och vad händer med etiken?

Ja du, det händer väl med det på samma sätt som det händer när den professionella journalistiken håller låg källkritik och etik. Det är väl knappast någon nyhet att vissa av våra stora mediaaktörer mer och mer faller ifrån vad gäller kvalitet, djup, analys, källkritik och gott uppförande. Å detta helt i den ”professionella journalistikens” anda. Givetvis, det finns poänger i att hålla koll på medieföretagens alltför kåta blickar på medborgarjournalistik, för det kan ligga krassa ekonomiska motiv bakom. Så länge det säljer så ger vi ju det som läsaren vill ha är ju ett vanligt argument från ägarhållet. Men tror det ligger mycket i att de har grävt ut förutsättningarna för medborgarjournalistiken själva. Nu bortser vi givetvis från den tekniska dimensionen av ”enkel” och individstyrd publiceringsplattform som viktig förutsättning.

Så fortsätt ni medborgarjournalister. Å fortsätt ni professionella journalister. I längden vinner nog Rupert Murdoch.

Mer hos SVD.
Även hos Beta Alfa.

Andra bloggar om: , , , och annat intressant.

Stockholmare saknar flagga

Stockholmare är inte en etnisk minoritet. Till förtret för Kuba förmodligen. Enligt diskrimineringsombudsmannen, DO, räknas stockholmare inte som en etnisk minoritet och kan därför nekas jobb med hänvisning till ursprunget. Allt detta enligt DN som tar upp fall där Stockholmare jobbmobbas i Lund. Personligen undrar jag vad som krävs för epitet Stockholmare. Lär ju inte vara innehavare av ett 08-nummer. Måste vara tufft att vara Stockholmare. NÄSTAN lika tufft som att vara kvinna, äldre, utlänning, invandrad, norrlänning, skåning, östgöte, västgöte, gotlänning, lantis, förortsunge, osv. Är nån förvånad? Vi ÄR diskriminerande och diskriminerade i många lägen. Fråga er varför över 80 procent av alla jobbtillsättningar går via kontakter. Fråga er varför 80 procent av alla jobb inte ens anmäls till AF och andra ”förmedlare”. Att IT-branschen nu ”skriker” att det saknas folk är rena skämtet. Saknas inte folk. Det saknas insikt och äggstockar. Kolla på era egna arbetsplatser. Om ni har något jobb. Gäller inte det senare vet ni alltför väl vad jag pratar om.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant.

24-timmar med webben

Djungeltelegraferar gärna det som Fredrik Wackå påmint oss om och som jag själv missat. Kan ju inte hålla koll på allt…he. Verva har ute den tredje versionen av ”Vägledningen 24-timmarswebben”, som innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Journalister, resuméer och licenser

På tal om journalister och de senaste dagarnas drev.
Journalister ska ju vara granskare, men…

Resumé har en märklig lågjournalistisk lillartikel om ämnet, se Resume.se 12 okt. De (Claes de Faire) har sammanställt en lista över de riksdagsledamöter som inte listas som betalningssubjekt hos Radiotjänst. Men Resumé ingressar med:

”Kulturminister Cecilia Stegö-Chilò är i gott sällskap.
Sammanlagt har 124 riksdagsledamöter inte betalat tv-licens.”

Resumé pysslar alltså med vilseledande ingress- och tabloidjournalistik med kvällspressrubriksättning. Att de in den fåordiga artikeln nämner att vara på listan inte alls har med om man ska betala TV-licens eller inte, gör inte artikeln bättre.

Alltså…. Har du ingen mottagare som kan ta emot TV-signaler eller om det är så att hushållet betalar licens, där nån annan i hushållet betalat räkningen, då är du oxå med på Resumés lista. Lågvatten..

Andra bloggar om: , , , , , , intressant